Werk, wonen en pensioen

Oploop van de werkloosheid ontleed

Loon, Eric van; Loog, Bart; Horst, Albert van der; Souren, Martijn

Deze studie onderzoekt de belangrijkste drijvende krachten achter de werkloosheidstoename sinds medio 2011 door deze te ontleden in arbeidsmarktstromen. Zowel de hogere instroom (werkverlies en onsuccesvolle toetreding) als de lagere uitstroom (werkloze baanvinders en werkloze uittreders) verklaren de toename van de werkloosheid in de afgelopen twee jaar. Er zijn dus meer mensen die een periode van werkloosheid meemaken (meer instroom) en meer mensen met een lange werkloosheidsduur (stokkende uitstroom). In vergelijking met de lange termijn vertoont alleen de instroom een afwijkend patroon; zowel de kans op het verliezen van werk als de kans op onsuccesvolle toetreding vanuit de niet-beroepsbevolking liggen op het hoogst gemeten niveau sinds 2003.